În mod constant, oferim asistenţă juridică pentru înfiinţarea de societăţi comerciale şi în legătură cu vânzarea sau cumpărarea de active. De asemenea, oferim consultanţă în privinţa conţinutului actelor constitutive, ale hotărârilor organelor statutare şi cu privire la răspunderea organelor de conducere.

În mod particular, suntem solicitaţi în probleme legate de protejarea drepturilor acţionarilor minoritari-ceea ce include evaluarea clauzelor actelor statutare ale societăţilor prin raportare la legislaţia română privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale.

Am asigurat servicii juridice în legătură cu:

  • fuziuni şi achiziţii
  • cumpărarea şi vânzarea de societăţi
  • constituirea de grupuri de societăţi
  • due diligence
  • asistenţă la încheierea de contracte de franciză
  • răspunderea organelor de conducere