În  scopul diminuării riscului de încălcare a legislaţiei concurenţei şi pentru a evita potenţiale litigii sau investigaţii, societăţile comerciale trebuie să aibă cunoştinţă de prevederile legale aplicabile practicilor şi strategiilor lor de afaceri.

Suntem în măsură să verificăm concordanţa dintre asemenea practici şi strategii şi principiile dreptului concurenşei. Aceasta include:

  • examinarea strategiei de afaceri şi a acordurilor importante;
  • asistenţă în materia abuzului de poziţie dominantă şi chestiuni legate de monopol;
  • asistenţă în materiaa prevederilor de neconcurenţă, exclusivitate, distribuţie şi licenţă;
  • consultanţă în materia concurenţei.